עשי מנוי למגזין לאשה

וקבלי חודש חינם!

מלאי פרטים ונציגנו יחזור אליך בהקדם

שם*

דוא"ל*

טלפון*

 סמן לקבלת הטבה של קפה ומאפה ממפעל הפיס !

לקוחות שנרשמו למגזין זה, התעניינו גם במגזינים הב��ים:

מגזין מנטה מנויים
מגזין מנטה מנויים

קוסמופוליטן מנ��י
����������וסמ��פולי���������������� מנוי

מגזין בל��יזר מנויים
מג����ן בלייזר מנויים

מנוי go style
מנ���� go style

עיתון לאישה מ��ויי��

הסטוריה - שבועון ישראלי הפונה לקהל נשים וגם לגברי����. ה��א המגזין הנפוץ ביותר בישרא�� – ובשנת 2010 הגיע שיעור החשיפה שלו לאוכלוסייה ל-13 אחוז.[דר����ש מקור] נכון ������������������������������������נ���� 2010 ��עו����������������������������������������������������כת הראשית ������לו היא אורנה ����������������������נ����, ו����������������������עורכ������������ האחראית ����לו היא מרים ����ו����-מוזס.ה����������גזי�� החל ל��������������������������������������את לאור ב������������������נ������א���������������� 1947. ������������������������������������������������עו��������������������������������������כ������ הראשונה שלו הייתה חמדה נופך-מוזס,������מ��������������������פט��י�� ��מ������������צוע��. מ��������לי����1947������הו�� יוצא ��אור כשבועון עצמאי. ב����נת 1950 ע����ך את תחרות��מלכת היופי הראשונה.����שנת 1967 נוס���� כתב ה������ת "א��" מב��ת ��ע�������� כמענה לשבועון "לאשה".באוקטובר 2004 יצא ל������������ו�� גיליון מס��ר 3,000 של ה����ועון. על שער ��גילי��ן החגיגי ה��פיעה השחקנית אגם רודבר��.

השבועון עורך מדי שנה את תחרו���� מלכ�� היופי, בשיתוף סוכנות הדוגמנות לוק

עיתון לאשה

ציטוט מכ����בה בגלובס: "הנה דוגמה לח����לשה שלי בפוליטיקה. א��י אחראית לז�� שלא ��צר��י איתו קשר. חלק מזה זה להרים טלפון לרפי ולקבוע איתו פגישה פנים מו�� פנים כדי לדאוג ��'לאשה'. ז�� משהו ש��פ�������� אצלי ב����וו��. אנ�� מנסה לט��ל בזה עכשיו. פשוט לא עשית�� עבודה טובה. אנ�� חושבת ��אם אני אפ��וש אותו ����רים באמת ישת��ו לטובה בתדמ��ת של 'לאשה' בתוך 'ידיעות'".

כ������ אומרת אורנה ננר, עורכת "לאשה", ה��גזין הנמכר בי��תר בישראל, שבימים אל�� קמו ����ו מתחרים ��בית הפונים ��אותו קהל י������, כמ���� "גו", שפונה ל��ערות מתבגרות, ו"על��ה" ��חצוף מבית "ידיעות אחרו��ות". מגזינים אלה חודרים אל הטריטוריה ��בטוח�������� של "לאשה" ועלולים ��צ��צם את קהל היעד ה��צום של ק��ראיו.

ע����תון לאישה מנויים

הק��ראים שעושים מנוי ל��יתון לאשה��נ��נים מדי שבוע ממגזין מו��לא שמגיע לפתח ביתם. עיתון לאשה מובי�� היום את תחום ��מגזיני�� בארץ ביד רמה ומ��יל כתבות במג��ון רחב של תחומים כמו גם ��דורים קבועים ש������שכ����ם אליהם ����וראים רבים ��די שבוע. ����������יתו�� לאשה – עיתון ����ה שלא נ����ן להניח אותו מהיד ברגע שמתחילים לע��ין בו.

עיתון שמ��דם נשים

אין כי����ם בשוק ��ע����תונות הכתובה עוד עיתון שדואג להעצמה ה��ש��ת כמו לאשה. ��חומ����������ם כמו יחסים, זכויות, ת����ו�� הפנאי, נשיות ��עוד ועוד מט����פלים מדי שב��ע בידי המומח��ם והמומחיות המו��י����ם בתחומם ובסופו של דבר אנחנו מוציאים תחת י��י����ו בעיתון ��אשה טקסטים ��יכו��יים.

��ש�� מנוי, שלא תפספסו דבר

מסקר עדכנ�� שנערך בקרב קוראי וקוראות העיתון ע��לה כי ישנם אלפי ק��ראים שמדי ש����וע רוכשים את העיתון בד��כ��ים וברשתות הש��וו�� השונות פשוט משום שהם לא מודעים לכך שמנוי יכול לחס��ך להם כסף רב. צרו קשר עוד הי��ם עם מחל���� המנויים ש�������� כדי שלא תחמיצו אף גיליון ב��עו��. אנחנ�� מתחייבים לע��וד ללא לאות כדי לספק לכם א�� הרמה ה��������הה אליה אתם רגילים כ���� למעלה מ��ישים שנה. קריאה נעי����ה!

ע��תון לאישה מ��וי��ם - גוג��+

עי��ו������ לאישה מנוי��ם����������יס����������וקעיתון לאישה מנויים

25%

הנחה!

וחודש מתנה